Om Isola: Fokus og værdier

Fokus og værdier

Isola skal være en ledende fugtproblemløser for byggeriet. Isola vil levere funktionelle og tidsmæssige kvalitetsløsninger til loft, væg, gulv og fundament.

Forretningsidé

Isola skal være en ledende fugtproblemløser for byggeriet.
Isola vil levere funktionelle og tidsmæssige kvalitetsløsninger til loft, væg, gulv og fundament.

Overordnede mål

Isola skal være kendt for at tilbyde et motiverende og inspirerende arbejdsmiljø, der lægger vægt på de ansattes sikkerhed, sundhed og kompetenceudvikling, samt ansvarlighed i forhold til det ydre miljø.

Strategi

Isola skal være en nicheleverandør
Isola skal have en ledende position på hjemmemarkedet og samtidig være stærkt eksportorienteret inden for udvalgte segmenter.

Markedslederskabet skal styrkes ved en langsigtet produktudvikling med en meget høj faglig og markedsmæssig kompetence.
Isola vil satse på egen udviklingskompetence og desuden samarbejde med eksterne udviklingsmiljøer.

Egenproduktion vil være en central del af Isolas samlede virksomhed
Med udstrakt automatisering og høj teknisk kompetence vil Isola lægge vægt på et konkurrencedygtigt produktionsapparat med effektive og smidige logistikløsninger.

Produktivitetsudvikling og omstillingshastighed skal sikres ved at involvere de ansatte i teams og systematisk bruge kontinuerlige forbedringsgrupper overalt i organisationen.
Alle ansatte skal i deres arbejde bruge en del af deres tid i samarbejde med andre for at forbedre den måde, vi arbejder på. Vi skal udfordre hinanden for hele tiden at søge efter forbedringer på alle plan og overalt i hele værdikæden.

Overordnede mål og strategier skal udfyldes af konkrete forbedringsprogrammer og handlingsplaner.
Isola arbejder med opgaver og målsætninger, der er knyttet til strategier. Disse manifesteres i konkrete delmål og teamopgaver, der giver mening og forståelse for alle involverede.

Værdier og samarbejdsregler

Samarbejde
Vi vil nå vores mål ved at arbejde godt sammen.
Vores kommunikation skal være præget af en samarbejdsorienteret indstilling både eksternt og internt, med åbenhed og respekt for hinanden.

Trivsel
Isola vil være kendetegnet af tilfredse og kompetente medarbejdere, med engagement og interesse for de daglige udfordringer. Vi vil glæde os over det, vi gør og skaber sammen.

Kvalitet
Vores produkter og det, vi skaber, skal fuldt ud tilfredsstille kundens behov, så der opnås tillid i langsigtede relationer.

Etik
Isolas handlinger, aftaler og indgåede kontrakter skal altid klart overholde love, regler og etiske normer i samfundet.