Om Isola: Kvalitet og miljø

Kvalitet og miljø

For at sikre opfyldelsen af sin forretningsidé har Isola følgende politik og mål for kvalitet og miljø.

Kvalitet og miljø!

Isolas forretningsidé er at være en ledende fugtproblemløser for byggeriet.

1. Isola skal være ledende inden for produktudvikling og faglig kompetence i sin branche.

2. Isola organiseres i team, så ansvar og myndighed så vidt muligt uddelegeres i organisationen.

3. Virksomhedens måltal skal udarbejdes i samarbejde med teamene og vurderes regelmæssigt for at evaluere virksomhedens evne til hele tiden at forbedre sig.

4. Isola satser primært på egenproducerede produkter og systemer – af høj kvalitet. Kunderne skal tilbydes produkter og komplette systemløsninger.

5. Isola skal være eksportorienteret. Udvalgte nicheprodukter og -systemer skal markedsføres på definerede markeder.

6. Isolas målsætning er at producere varer med optimalt ressourceforbrug og undgå brug af miljøbelastende råmaterialer.

7. Sundhed, miljø og sikkerhed skal vurderes lige så højt som produktion og økonomi både under planlægning og drift.

8. Isola skal imødekomme kundernes krav til kvalitet og aftalte leveringsbetingelser.

Kvalitetspolitikken som beskrevet ovenfor er i overensstemmelse med Isolas organisationsmæssige mål og kundernes forventninger og behov.

For at sikre opfyldelse af vores forpligtelser inden for sundhed, miljø og sikkerhed har Isola indført intern kontrol i henhold til offentlige bestemmelser.