Fugtspærrer: Search Results

Platon Gulv

Fugtbeskyttelsessystem til flydende gulv på beton

Blå Platon er en fugtbeskyttelse med mange egenskaber og er særlig velegnet ved renoveringer. Derudover giver Blå Platon trinlydsdæmpning og støddæmpning, hvilket giver gulvet bedre komfort. Anvendes fortrinsvis til trægulve > 14 mm, eller spånplader > 12 mm.

Kan anvendes i alle gulve

Blå Platon kan anvendes i alle gulve: I boliger, på kontorer, i industrivirksomheder, på skoler, i daginstitutioner mm. Blå Platon er den mest økonomiske løsning mod fugt, der kan vælges. I sammenligning med andre almindelige metoder kan man spare tusinder af kroner.

Alle gulve er fugtige

Et gulv udsættes for fugtangreb fra flere sider. Til fugtkilderne hører regn og smeltevand på jordoverfladen og vand i jorden. Fugt kan også komme fra indeluften eller gennem læk af regn fra ydervæggen. Byggefugten er en anden stor fugtkilde, som kan give store problemer pga. sin lange udtørringstid. Mange ældre huse som er bygget uden underliggende isolering udsættes for store mængder jordfugtighed – hvilket medfører, at der kan transporteres store mængder fugt fra undergrunden.

Afhjælp fugten med en luftspalte

Fugten afhjælpes med en fugtspærre, som skal ligge under det fugtfølsomme materiale, der skal beskyttes. Fugtspærren skal også holde til aktiviteten under byggeperioden og til kemiske og mekaniske angreb i løbet af husets levetid, f.eks. alkali fra betonen. En fugtspærre skal være tilstrækkeligt tæt. Iht. bl.a. AMA, Fukthandboken og SITAC kræves der mindst 10.000 x 10 s/m i dampdiffusionsmodstand.
 
Disse krav klarer Blå Platon uden problemer. En plastfolie er ikke en fugtspærre, men kun en dampspærre, selvom den er typegodkendt. Blå Platon beskytter overgulvet mod jordens fugt og kan samtidig tage sig af fugten i betonpladen og lede den bort gennem luftspalten. Blå Platon holder i husets fulde levetid og opfylder suverænt de højeste krav, der stilles i dag.

Bløde, behagelige gulve

Platon-måtten gør desuden, at gulvtemperaturen bliver mere behagelig. Luftspalten mellem underlaget og Platon-måtten forhindrer nemlig, at fødderne kommer i kontakt med den fugtige og kolde beton.

Boliger, hvor der er lydt, er et stort problem. Ca. halvdelen af alle klagemål i huse med flere boliger drejer sig om forstyrrende lyde. Betonbjælkelaget forhindrer nemlig ikke, at der transporteres lyd igennem, og dét opleves som et stort problem. Blå Platon-systemet dæmper trinlyd i betonbjælkelag med op til 24 dB (A).

Unikke knopper

Blå Platon er enestående af sin slags, og er derfor patenteret i hele verden. Ingen anden løsning er så god på alle fire områder - fugt, lugt, lyddæmpning og ergonomi.