Fugtspærrer: Search Results

Platon Multi

– den bedste fugtbeskyttelse til gulve med afretningsmasse eller beton

Platon Multi anvendes som fugtbeskyttelse i gulve med afjævningsmasse og beton, men kan også anvendes som fugtbeskyttelse i andre gulvkonstruktioner.
Platon Multi med afjævningsmasse eller beton giver gulvet en sikker fugtbeskyttelse. Det er ikke mindst vigtigt for store overflader, som normalt er stærkt udsatte for fugt. Platon Multi giver også beskyttelse på forurenede underlag i renoveringsobjekter. Sammen med afjævningsmasse/beton opnås der et hurtigt, plant og stabilt gulv uden samlinger. Men det er også en metode til at gøre nye overflader gode og stærke fra begyndelsen.

Gulvmåtte til hårde miljøer

Platon Multi har været benyttet som fugtbeskyttelse i de sidste 20 år. Særligt ofte i renoveringsobjekter, hvor man ønsker et fugtsikkert gulv, som klarer store belastninger. Oftest bygger man alle nye indervægge op efter at man har spartlet gulvet, hvilket giver store fordele mht. fleksibilitet, hvis man senere vil flytte væggene, og dermed undgås det, at fugtbeskyttelsen i gulvet beskadiges.
Platon Multi kan anvendes i alle gulvmiljøer - alt fra et mindre badeværelse til store bygninger til lettere industri med og uden mekanisk ventilation.

Platon Multi til trægulve

Når der skal anvendes tynde trægulve <14 mm eller laminatgulve på betongulve. anbefaler vi, at Multi anvendes sammen med Ventitex.
 
Platons ordinære tilbehørsprogram til gulve (Blå Platon) passer til måtten. Byggehøjden er kun 5 mm. Dette giver en stor fordel, idet den nye gulvkonstruktion ikke bliver så høj. Kontakt den aktuelle spartelmasseleverandør vedrørende tykkelsen på afjævningsmassen.
 
Monteringen af Platon Multi beskrives særskilt dels i den separate monteringsvejledning, der følger med rullen, dels i vores brochurer.
 
Platon Multi i gulve med afjævningsmasse eller beton.
 Løser fugtproblemer
• Kan anvendes i mekanisk ventilerede gulve - fjerner fugt og emissioner
• Giver gulve, som tåler stor belastning. Ingen samlinger med afjævningsmasse
• Gulvet kan niveauudjævnes på Platon-måtten
• Kan dækkes med klinkegulv
• Kan kombineres med gulvvarme
• Hurtig montering
• Lave emissioner – giver et sundt indemiljø
• Spærre mod olie eller andre produkter, som er kontamineret i betonpladen.