Flade tag: Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning

Generelt

Tagbelægningerne består af kraftige armerede stammer, som er imprægneret og belagt med polymermodificeret bitumen eller oxideret asfalt. Opbygningen og egenskaberne er tilpasset de angivne anvendelsesområder.(se Isola Tagnøgle for mer information)

Den store styrke gør mekanisk fastgørelse mulig, og denne metode skal benyttes. På brædder og krydsfiner anvendes papsøm eller Isola Skive med skrue. Ved tækning på andre underlag af f.eks. beton, stålplader eller letbeton anvendes dertil egnede befæstigelsesmidler. Kontakt i givet fald Isola as.

Ved dækning i koldt vejr/vinter anbefales det, at opbevare rullerne ved rumtemperatur (+18) eller, at forvarme rullerne inden montering.

Store fordele

Mekanisk fastgørelse er en løsning, som har flere fordele i forhold til fastsvejsning af belægningen på underlaget. Ved mekanisk fastgørelse vil bevægelser i tagkonstruktionen kun belaste tækningen i ringe grad. Det giver tækningen en længere holdbarhed og en høj grad af sikkerhed mod at blæse af. Hvert fæste har en kendt styrke, således at antallet af fæster kan dimensioneres nøjagtigt. I modsætning hertil kan vedhæftningsstyrken ved svejsning variere. Arbejdsmetoden ved mekanisk fastgørelse reducerer også risikoen for brand.

Underlagsbelægningerne fastgøres mekanisk i overlappet. Derefter svejses overlappene sammen, så de danner et sammenhængende tæt lag. Overlægget skal helsvejses på underlaget. Med denne kombination opnås en tækning med stor mekanisk styrke og lang holdbarhed.

Isola Kraftunderlag Light

Isola Kraftunderlag Light er en underlagsbelægning med oxideret bitumen og en stamme af polyesterfilt. Over- og undersiden er afstrøet med specialsand, undtagen sidekanten, som er forsynet med svejsefilm. Produktet er sikret mod kuldeknæk ved lægning ned til 0 °C, og fastgøres mekanisk. Kan benyttes ned til 3 graders taghældning (1:20).

Isola Kraftunderlag

Isola Kraftunderlag er en underlagsbelægning med SBSpolymermodificeret bitumen og en stamme af polyesterfilt. Oversiden er afstrøet med specialsand, undtagen sidekanten, som er forsynet med svejsefilm. Undersiden er også forsynet med svejsefilm. Produktet er sikret mod kuldeknæk ved lægning ned til -15 °C, og fastgøres mekanisk. Kan benyttes ned til 1,5 graders taghældning (1:40).

Isola Svejseoverlæg Light

Isola Svejseoverlæg Light er en overlægbelægning med lavpolymermodificeret bitumen og en stamme med aluminiumkacheret polyesterfilt. Produktet benyttes som det andet lag i tolags tækning. Oversiden er forsynet med stengranulat, undtagen sidekanten, som er forsynet med svejsefilm. Undersiden er forsynet med svejsefilm, som smelter, når belægningen helsvejses på underlaget. Svejseoverlæg Light er sikret mod kuldeknæk ved lægning ned til 0 °C. Kan benyttes ned til 3 graders taghældning (1:20).

Isola Svejseoverlæg

Isola Svejseoverlæg er en overlægbelægning med SBSpolymermodificeret bitumen og en stamme med aluminiumkacheret polyesterfilt. Produktet benyttes som det andet lag i tolags tækning. Oversiden er forsynet med stengranulat, undtagen sidekanten, som er forsynet med svejsefilm. Undersiden er forsynet med svejsefilm, som smelter, når belægningen helsvejses på underlaget. Svejseoverlæg er sikret mod kuldeknæk ved lægning ned til -15 °C. Kan benyttes ned til 1,5 graders taghældning (1:40).