Grønne tage: Platon DE40/500

Platon DE40/500

Den trykfaste reservoirgigant

Med et vandoptagelsesvolumen på 10 l/m² og en strøhøjde på 40 mm er Platon DE 40/500 reservoirgiganten blandt tagelementer til grønne tage. Platon DE 40/500 kan optage og holde på store mængder vand og afgive vandet over et tidsrum. De forbundne kamre sikrer optimal fordeling af vand og næringsstoffer. På større grønne tage giver dette mulighed for at dyrke planter med ringe modstandskraft over for tørre perioder og vandingsintervallerne kan forlænges.

Enestående dræningsegenskaber

På måttens underside danner strøerne et drænlag, som sørger for stor dræneffekt. Overskydende vand ledes sikkert bort uden problemer af nogen art. Med en drænkapacitet på 3,85 l/s/m ved 2 % hældning ligger Platon DE 40/500 klart foran konkurrenterne.

Enkel og hurtig lægning

Platon DE 40/500 leveres i plader på 1,29 x 2,23 m. Denne størrelse sikrer en hurtig og rationel montering. Produktet er fladpakket for at give en let håndtering på anvendelsesstedet.

Effektiv kunstvanding

De integrerede kanaler i DE 40/500 gør det let og enkelt at installere vandingssystemer. Kamrene fyldes direkte og sørger for en effektiv vanding med et mindre vandforbrug.

Høj trykfasthed

Kamrenes specielle udformning giver en meget høj trykfasthed og stabilitet. Det betyder, at belastningen fordeles jævnt over hele overfladen, hvilket muliggør tagkonstruktioner med en større påført belastning. Som en permanent del af konstruktionen sikrer DE 40/500 kontinuerlig dræning af hele tagfladen.

Funktioner

- Vandreservoir og drænelement med høj kapacitet
- Kan bruges som permanent del i konstruktioner med gående trafik eller let trafik

Fordele

- Vandoptagelse på op til 10 l/m²
- Høj trykfasthed på 500 kN/m² (fyldt)
- Egnet til intensive og ekstensive grønne tage
- Vegetationslag kan vælges frit
- Kan integreres i forskellige systemer
- Drikkevandskompatibelt
- Miljøneutralt
- Hurtigt og enkelt at montere

Tekniske data

Materiale: HDPE (genbrug)
Strøhøjde: 40 mm
Materialetykkelse: 2 mm nominelt
Vægt: 1900 g/m2
Mål: 1,29 m x 2,23 m
Maks. trykfasthed (fyldt): 615 kN/m²
Maks. trykfasthed (ikke fyldt): 130 kN/m²
Vandlagringskapacitet: 10 l/m²
Vanddræningskapacitet: 3,85 l/s/m ved 2 % hældning