Undertage: Isola Tyvek® Pro

Isola Tyvek® Pro

Diffusionsåben, let og effektiv

Isola Tyvek® Pro er et let og effektivt frithængende undertag som kan benyttes i alle uventilerede tagkonstruktioner ned til 15 graders taghældning. Undertaget er diffusionsåbent og har meget lav vanddampmodstand så fugten hurtig kan tørre ud af tagkonstruktionen. Undertaget er klassificeret i Duko klasse ML.

Hurtig og sikker udtørring

Isola Tyvek® Pro er bygget op af 2 lag bestående af UV-stabilisert PP-filt og en kraftig og robust Tyvek® membran. Denne opbygningen giver et let undertaget med en god styrke. Den kraftige Tyvek® membranen giver ekstremt god fugtbeskyttelse og sikrer en hurtig udtørring af byggefugt. Isola Tyvek® Pro har inden for sin klasse en god stræk- og rivstyrke og giver hurtig og effektivt en vandtæt tagkonstruktion.
Isola Tyvek® Pro er testet og godkendt mod gennemtrædning efter Nordtest SP-metode 0487 og har en høj stræk- og rivestyrke.

Tryg montering

Isola Tyvek® Pro kan monteres både vertikalt og horisontalt.
Undertaget har lav vægt og er nemt og effektivt at montere. Når afstands-lister og lægter er monteret, skal der altid anvendes undertagsstrammere for at undgå blafring. Disse vil også sørge for at isoleringen ikke trykkes op i undertaget og giver undertaget en overhøjde mellem tagspærrene.
Montering kan ske under alle traditionelle tagdækningsmaterialer, såfremt monteringsvejledning følges. Ved taghældning mellem 15 og 20 grader anbefales det at benytte butylbånd eller Isola Fugemasse under afstands-listerne.
I øvrig henvises der til gældende lovgivning og almen teknisk fælleseje