Dampspærrer: Isola Tyvek® AirGuard Smart

Isola Tyvek® AirGuard Smart

Fugtadaptiv dampspærre – giver sikker konstruktion

Effektiv udtørring af fugtighed

Isola AirGuard Smart kan benyttes i både tag- og vægkonstruktioner og er særdeles velegnet i konstruktioner, hvor der anvendes fugtfølsomme materialer, som let beskadiges af fugtighed. Aktuelle konstruktioner er kompakte flade tage, passivhuskonstruktioner med øget isolering og meget tætte spærrelag, konstruktioner, hvor der anvendes mineraluld, i ydervægge mod jord etc. Isola AirGuard Smart er opbygget i tre lag med en specialmembran, som giver en varierende vanddampmodstand alt efter hvilket fugtindhold og dermed vanddamptryk, dampspærren udsættes for. Dampspærren er stærk og stabil og giver ved korrekt montering en lufttæt og fugtsikker konstruktion.

Enkel og tryg montering

Isola AirGuard Smart kan monteres både horisontalt og vertikalt alt efter, hvad der er mest effektivt i det enkelte byggeri. Det anbefales generelt, at AirGuard Smart monteres lidt inde i isoleringen, så elkabler og -bokse kan monteres uden at perforere dugen. Dampspærren monteres da med et overlap på mindst 15 cm og forsegles efterfølgende med Isola Tyvek Tape. De vertikale samlinger fastgøres også til lægterne, hvorved dampspærren bliver monteret inde i isoleringen. Ved traditionel montering, hvor dampspærren ikke monteres inde i isoleringen, anbefales det, at alle vertikale overlap går over mindst ét fag. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektrikerrør mm. skal der benyttes Isola Rørmanchetter, som er tilpasset til forskellige standarddimensioner.

I øvrigt henvises der til gældende lovgivning og alment teknisk fælleseje.