Vindspærrer: Isola Tyvek® IsoSoft

Isola Tyvek® IsoSoft

Diffusionsåben og vindtæt vindspærre

Isola IsoSoft er en let, stærk og særdeles fugtsikker vindspærre beregnet til alle typer af vægskeletter, som skal have en lukket udvendig beklædning. Vindspærren består af 100 % HDPE polyetylen. Den er opbygget med Tyvek-teknologi, som giver et homogent lag og gør hele dugen til en membran.
IsoSoft Vindspærre benyttes som vindtætning og fugtsikring på den kolde side af vægkonstruktionen.

Hurtig og effektiv udtørring

Tyvek-teknologien gør, at IsoSoft er en af markedets mest diffusionsåbne vindspærrer. Dette giver stor sikkerhed for hurtig og effektiv udtørring af bygningsfugt. Samtidig giver teknologien en meget solid membran, som beskytter konstruktionerne både i byggeperioden, og efter at byggeriet er færdiggjort. IsoSoft Vindspærre har god strækstyrke og tåler stor belastning fra vejr og vind

Hurtig og sikker montering

Isola IsoSoft kan monteres både hori-sontalt og vertikalt alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt i det enkelte byggeri. IsoSoft leveres i etagehøje formater, som hurtigt og effektivt kan monteres direkte over alle dør- og vindues-åbninger. Dermed opnås en meget tæt og energieffektiv konstruktion.
Alle samlinger skal udføres med minimum 100 mm overlap og efterfølgende forsegles med Isola Tyvek Tape. Vindspærren fastgøres derefter med lægter til alle stolper og karme, så der dannes en god forankring til vægskelettet. I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektrikerrør mm. skal der benyttes Isola Rørmanchetter, som er tilpasset til forskellige standarddimensioner.

I øvrigt henvises der til gældende lovgivning og alment teknisk fælleseje.