Vindspærrer: Isola Tyvek® UV Facade

Isola Tyvek® UV Facade

Uv-resistent vindspærre til facader med åbne spalter

Isola UV Facade er en uv-resistent, fugtsikker og meget robust vindspærre beregnet til facader med åbne spalter. Vindspærren består af en solid Tyvek-membran lamineret med uv-resistent kulstoffilm. UV Facade Vindspærre anvendes i vægskeletter som vind-tætning og fugtsikring på den kolde side af vægkonstruktionen.

Sikker uv-beskyttelse

Isola UV Facade er testet med eksponering af uv-stråler i 5000 timer og giver varig beskyttelse, hvis facadens spalteåbninger ikke overstiger 20 mm. Tyvek-teknologien gør, at UV Facade er en af markedets mest diffusions-åbne, uv-resistente vindspærrer. Dette giver stor sikkerhed for hurtig og effektiv udtørring af bygningsfugt. Samtidig giver teknologien en meget solid membran, som medvirker til, at konstruktionerne får en særdeles god beskyttelse mod nedbør og fugtighed.

Effektiv montering

Isola UV Facade kan monteres både horisontalt og vertikalt alt efter, hvad der er mest hensigtsmæssigt i det enkelte byggeri. På større byggerier anbefales vertikal montering, da produktet således strækkes bedre efter udrulningen. UV Facade leveres i etagehøje formater, som hurtigt og effektivt kan monteres direkte over alle dør- og vindues-åbninger. Dermed opnås en meget tæt og energieffektiv konstruktion. Alle samlinger skal udføres med mindst 150 mm overlap og efterfølgende forsegles med Isola UV Facade Tape. Vindspærren fastgøres derefter med lægter til alle stolper og karme, så der dannes en god forankring til vægskelettet.
I forbindelse med gennembrydninger som følge af ventilation, elektrikerrør mm. skal der benyttes Isola Rørmanchetter, som er tilpasset til forskellige standarddimensioner.

I øvrigt henvises der til gældende lovgivning og alment teknisk fælleseje.