Om Isola+
Værktøj og dokumentation+
Filtrere søk

Kategorier

Tagshingel
Selvklæbende tagpap
Fast undertag
Diff åben undertag
Tagsikring
Tørvetag
Dampspærre
Tilbehør tag
Vedligeholdelses produkter

Tag

Tagprodukter fra Isola har beskyttet byggeriet mod vind og vejr i mere end 60 år. Et hårdere klima, nye krav og ændringer i byggeriet har bidraget til, stadig mere effektive og tryggere løsninger. Her følger en oversigt over vores tagprodukter, fra tagmembraner til undertag og underlags produkter til både tagsten, tagshingles, grønne tage, skifertage og tagplader.